Jignesh Dada's Katha

Yogichowk, Surat | શ્રીમદ્દ્ ભાગવત મોક્ષ ગાથા | Pu. Jigneshdada (Radhe Radhe)

Haridwar | શ્રીમદ ભાગવત કથા | Pu. Jigneshdada | Surat - Harikrushna Export

Daiya, Gondal | શ્રીમદ ભાગવત કથા | Pu. Jigneshdada (Radhe Radhe)

Kotda Sangani - Kamdhenu Gaushala | Jignesh Dada -Radhe Radhe || Shreemad Bhagavat Katha

Derdi (Kumbhaji) - Raiyani Family | Jignesh dada - Radhe Radhe | | Shreemad Bhagvat Saptah